GEWEEST: Wave Refraction

Jaarlijks biedt Het Langhuis één of meer kunstenaars de gelegenheid om een aantal weken in de expositieruimte aan het werk te gaan. De resulterende werken worden na deze werkperiode tentoongesteld. In 2011 zijn Wouter Rens en Lucas Kramer uitgenodigd.

Wouter Rens (1986) doet speels onderzoek naar het waarnemen van vorm, door te experimenteren met gereflecteerde kleuren. De verwerking van visuele impulsen door het menselijk oog is een complex en subtiel proces: Rens speelt met dit proces in zijn werk, waardoor een bepaalde vertraging plaats vindt en het ‘kijken’ intensiever wordt. 

Wouter Rens is in 2010 afgestudeerd aan ArtEZ Arnhem, richting autonoom.

Lucas Kramer (1988) omschrijft zijn werk als een zekere zoektocht naar een ‘hogere zeggingskracht’ van alledaagse objecten, door ze een nieuwe context te geven. Hij vindt zijn inspiratie in de eenvoud van het ‘gewone’, en laat vaak tijdens het maakproces ‘het toeval haar gang gaan’, om hiermee de essentie van het object te kunnen ontdekken. Hij bindt zich niet graag aan vaste technieken om zijn ideeën vorm te geven. 

Lucas Kramer is in 2010 afgestudeerd aan de academie voor de beeldende kunsten in Maastricht, richting autonoom.