GEWEEST: Langhuis Talent Awards 2017

De Langhuis Talent Awards zijn stimuleringsprijzen voor jong beeldend talent. De prijs is in 2016 in het leven geroepen door Kunstcentrum Het Langhuis in samenwerking met instellingen voor beeldend hoger onderwijs ArteZ, Cibap, Windesheim, en Deltion om het belang van talentontwikkeling voor de stad Zwolle te onderstrepen.

De Langhuis Talent Awards zijn gekoppeld aan de eindexamenpresentaties van afstuderende kunstenaars en vormgevers van de vier onderwijsinstellingen die elk jaar plaatsvinden in het centrum van Zwolle. Waar de eindexamenpresentaties de jonge kunstenaars en vormgevers de kans bieden om hun werk te presenteren aan een groot publiek, gaan de Talent Awards een stap verder en bieden ze niet alleen een geldelijke prijs ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de meest talentvolle kunstenaars en/of vormgevers, maar ook de ruimte voor en begeleiding bij een eerste podium voor expositie na het afronden van hun opleiding.

De Langhuis Talent Awards worden ieder jaar uitgereikt door een vakjury bestaande uit hoog aangeschreven professionals uit de beeldende kunst, design en/of interieur en architectuur. In 2017 bestond de jury uit David Bade, Matthijs van Cruijsen en Rik Lambers.

De winnaars van 2017 zijn:

ArtEZ hogeschool voor de kunsten Zwolle:
Anna Kindt

Cibap vakschool voor verbeelding:
Mirte van der Veen

Deltion College:
Michaëla Geerdsema

Hogeschool Windesheim:
Alex van Eekelen & Ruben Sanderman