GEWEEST: Tsead Bruinja en Jaap van Keulen

De Langhuis Sessies; een terugkerend evenement waarbij live muziek en poëzie een unieke combinatie vormen. Een muzikant en een schrijver creëren een intieme setting bij Waanders In de Broeren en gaan daarna via een wandelroute naar Het Langhuis. Op de twee locaties en tijdens de wandelroute klinken gedichten en muziek. Op zondag 5 februari 15:00 treden dichter Tsead Bruinja en componist Jaap van Keulen op bij Waanders In de Broeren en via een verrassende route eindigt het optreden in kunstruimte Het Langhuis.
Tsead Bruinja is dichter in het Fries en in het Nederlands. In 2009 is hij genomineerd voor de titel 'Dichter des Vaderlands'. Zijn meest recente bundel is  Binnenwereld buitenwijk (Cossee, 2015).
Bruinja werkt samen met muzikanten, beeldend kunstenaars en vormgevers en treedt op in binnen en buitenland.
Bruinja studeerde Engels en Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen en was betrokken bij de organisatie van literaire evenementen als Dichters in de Prinsentuin en de Poëziemarathon (beide in Groningen). Hoewel hij waarschijnlijk het bekendst is door zijn voordrachten, heeft Bruinja in de ruim tien jaar dat hij actief is als dichter ook op andere fronten flink aan de weg getimmerd. Zo was hij als recensent verbonden aan Trouw, het tijdschrift Awater (waarvan hij ook redacteur is) en de sites boeken.vpro.nl en ietsmetboeken van de NPS.
In zijn gedichten behandelt hij klassieke thema’s als liefde en dood, maar schuwt hij ook het experiment niet. In zijn sterk associatieve poëzie zonder interpunctie en hoofdletters laat Bruinja de lezer zelf leestekens plaatsen en bepalen waar de ene zin ophoudt en de ander begint. Hij gunt de lezer een openhartige blik op zijn kindertijd, al dan niet mislukte liefdes en zijn stille wens om vader te worden. Ondertussen ziet Bruinja geen reden op te houden bij de landsgrenzen.

Jaap van Keulen componeert en produceert muziek en soundscapes voor theater- en dansproducties. Ook werkt hij samen met diverse gezelschappen als flamencogitarist/percussionist. Hij begeleidt Tsead Bruinja regelmatig bij zijn optredens.

'Bruinja daarentegen neemt snippers van zijn gedichten, husselt die door elkaar, herhaalt regels als een mantra, die op hun beurt weer worden gesampled, gelooped en vervormd door van Keulen.'  - Reinier Kist NRC, 2007