HET LANGHUIS ZOEKT// secretaris bestuur

Kunstruimte het Langhuis zoekt //een secretaris bestuur MV+

Al 45 jaar biedt het Langhuis een onafhankelijk podium voor actuele kunst in Zwolle. In de komende jaren bouwen we verder aan de kwaliteit van de programmering en de organisatie. De basis daarvoor legden we vast in een nieuw meerjarenbeleidsplan: Blik Verruimend.

We zoeken nog een secretaris die onze gewaardeerde en vertrekkende Ellie Verduijn vervangt en het zittende bestuur ondersteunt.

We werken momenteel met circa 15 vrijwilligers en het Bestuur van het Langhuis bestaat uit 5 leden.

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van vergaderingen, opstellen van vergaderingen en het notuleren. Een secretaris kan zich daarnaast ook bezighouden met beleidsmatige taken.

Ben jij d├ę persoon die graag in teamverband werkt en ben je goed in verslaglegging? Wil je samen met het bestuur vormgeven aan ons beleid en de effectieve uitvoering van onze missie en visie?.

Wie zoeken we?

Functie-eisen

  1. Nauwkeurig
  2. Betrouwbaar en dienstverlenend.
  3. Nederlands sprekend en schrijvend
  4. Goede taalvaardigheden (begrijpend, samenvattend, lezend en schrijvend)
  5. Communicatieve vaardigheden
  6. Kennis van of affiniteit met kunst en cultuur

Het Bestuur komt circa 6 keer per jaar bijeen. Het betreft een onbezoldigde functie. Bestuursleden kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van reis- en overige onkosten.

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen een beknopte motivatie met CV via info@langhuis.nl sturen aan Ellie Verduijn, secretaris van het bestuur.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ellie Verduijn via info@langhuis.nl