GEWEEST: 1+1=3 editie 2012

Tijdens de expositie 1+1=3 werken kunstenaarsduo’s samen aan interdisciplinaire werken. Deelnemen betekent voor elk duo een korte intensieve werkperiode in een van de ruimtes van Het Langhuis, waarbij gezamenlijke beelden worden ontwikkeld. 

Gerben Dirven + Jonathan van Doornum

Dirven en Van Doornum maken een pasteltekening van een al dan niet herkenbaar organisch woest landschap met de regelmaat en heldere vorm die te vinden is in de modernistische architektuur. Het werk wordt uitgevoerd op drie grote houten platen.

Gerben Dirven maakt houtskool- of pasteltekeningen van een halve meter tot enkele meters groot van ruimtes of landschappen die een sterke neiging tot abstractie kennen. Veel inspiratie wordt gezocht in de natuur en de muziek. Hij tekent instinctief om de vrijheid te behouden veranderingen te kunnen toepassen waar hij dat nodig acht. Jonathan van Doornum vindt zijn inspiratie in het moderne ideaal, met name die van de modernistische architectuur. Zijn werk is een ode aan dit ideaal. In zijn beelden past hij herinneringen toe aan vergeten en vaak verwaarloosde gebouwen uit zijn omgeving. Deze herinneringen vormen een aanleiding tot het maken van driedimensionale beelden die evenwel de kracht als elegantie van het moderne ideaal uitspreken.

Yvonne Hulst + Jovan Avramoski

Hulst en Avramoski houden zich bezig met maatschappelijke veranderingen, verwachtingen en sociale patronen. Voor Het Langhuis voegen Hulst (video-installaties)en Avramoski (theatermaker) twee verschillende disciplines samen en maken een werk waarin ze de spanning tussen realiteit en fictie als uitgangspunt nemen.

Verhalen van mensen vormen een rode draad in het werk van Yvonne Hulst. De video-installaties komen vaak voort uit toevallige ontmoetingen met mensen die hun verhaal met haar delen. Waar mensen toe in staat zijn in extreme situaties, hoe ze met elkaar omgaan en elkaar beinvloeden is waar haar fascinatie ligt. Maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen vormen de basis, de tijdelijkheid van dit alles probeert zij te vangen in haar werk. Jovan Avramoski is theatermaker en met zijn voorstellingen speelt hij in op de absurde ontwikkelingen in de huidige samenleving. Schijnbaar willekeurige beslissingen leiden tot pijnlijke situaties voor het individu. Social media en de digitale verslavingen die er uit voortkomen, brengen eenzaamheid en onzekerheid met zich mee.

Christiaan Schuinder + Robin Schuinder

De broers Schuinder tonen in Het Langhuis een samenhangende installatie van monumentale beelden en schilderijen die als monolieten in de ruimte staan. Vorm en betekenis vloeien samen en kunnen door de kijker op eigen wijze worden ingevuld. Abstracte witte gipsen beelden en olieverfschilderijen zijn de materialen waaruit zij hun werk hebben opgebouwd.

Christiaan Schuinder maakt grote abstracte witte gipsen beelden. Robin Schuinder maakt olieverfschilderijen.