CULTUURFONDS

Zwolle heeft inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van cultuur. De gemeente wil dat graag zo houden en de stad verder ontwikkelen tot een nog bruisender en levendiger stad. Met het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie biedt de gemeente professionele kunstenaars de mogelijkheid met een financiële bijdrage een vernieuwend cultureel initiatief te ontwikkelen.

Het Cultuurfonds wordt uitgevoerd door Kunstruimte Het Langhuis. Een pool van onafhankelijke deskundigen met verschillende achtergrond en expertise beoordeelt de aanvragen en beslist over de toekenning. Hieronder leest u meer over deze subsidieregeling en of u voor subsidie in aanmerking komt.

Bekijk het aanvraagformulier >

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen

1. Hoe kan ik een aanvraag indienen? U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen: Klik hier voor het aanvraagformulier > 2. Wie kan subsidie aanvragen? Professionele […]

Lees meer

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden en aan welke subsidiecriteria moet de kunstuiting voldoen? De kunstuiting is vernieuwend en/of innovatief in relatie tot de kunst en cultuur van Zwolle. De kunstenaar èn […]

Lees meer

Honoreringen

De beoordelingscommissie van het Cultuurfonds heeft de volgende subsidieaanvragen gehonoreerd: Terug naar ‘Cultuurfonds’ Voorwaarden Veelgestelde vragen

Lees meer

Begripsbepalingen

Kunstuiting: het geheel van artistieke creatie, ontwikkeling en uitvoering van een vernieuwende en/of innovatieve kunstuiting.
Professionele kunstenaar: de kunstenaar die zich beroepsmatig bezighoudt met kunst en cultuur en daarmee zijn primaire inkomsten verdient.
Openbaar karakter: een door een professionele kunstenaar ontwikkelde openbare, voor publiek laagdrempelig toegankelijk cultureel initiatief.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met Max Lunsing, algemeen coördinator van Kunstruimte Het Langhuis. Telefoon: 06-20348522 of per mail max@langhuis.nl.

Subsidieplafond

Er is een subsidieplafond dat jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders van Zwolle wordt vastgesteld.
Het subsidieplafond in 2018 is: € 72.000,-.

Het aanvraagformulier

In het aanvraagformulier zijn vragen opgenomen over het artistieke en productionele plan. Daarnaast dient u een sluitende begroting en realistisch dekkingsplan in te dienen alsmede een kopie van curriculum vitae (CV) van de artistieke leiding.