Werkgroep Activiteitencommissie

Het Langhuis moet een plek krijgen in de agenda van Zwollenaren die van cultuur houden. Om dat te bereiken wordt er per kwartaal een (cultureel) programma aangeboden rondom een thema. Dit is onderdeel van een jaaragenda die met alle commissies wordt opgesteld en aansluit bij andere culturele activiteiten (zoals festivals) in Zwolle. Het programma bestaat uit een Langhuisfeest waarin muziek en kunst samenkomen, een Langhuislezing, Socratische gesprekken en een documentaire of film, gecombineerd met muziek. Door het organiseren van educatieve activiteiten moeten ook scholieren en studenten hun plek in Het Langhuis vinden.
Afstemming is noodzakelijk met de diverse andere commissies. Om alle activiteiten onder de aandacht te brengen zal samenwerking gezocht worden met diverse partijen in Zwolle. Voor het eerste kwartaal van 2015 heeft de commissie al een aantal concrete plannen ingevuld met het thema RE:birth. Tijdens de jaarwisseling zal het eerste Langhuisfeest plaats vinden waarmee de hergeboorte van de Het Langhuis wordt gevierd.