Expositiecommissie

Het Langhuis wil het expositieprogramma de komende vijf jaar toespitsen op exposities van zowel jonge als
gevestigde getalenteerde kunstenaars. Zo denkt de commissie beginnende kunstenaars uit China naar Zwolle te halen, maar ook meer gevestigde kunstenaars als Anne Forest en Evi Vingerling. Het Langhuis wil zich richten op toeristen die naar Zwolle komen vanwege het culturele aanbod in de stad. Met kwalitatief hoogstaande exposities wil Het Langhuis een aanvulling zijn op het bestaande museumaanbod in Zwolle. De ligging van Het Langhuis tussen belangrijke locaties in de stad speelt hierbij een rol. Een exposerende kunstenaar in de Fundatie zou tegelijkertijd een locatie gebonden installatie in Het Langhuis kunnen maken. Dat trekt een nieuw publiek.

De commissie wil eenmaal per jaar een verkoopexpositie organiseren. Daarnaast zullen ook tijdens andere
exposities de tentoongestelde werken ter verkoop worden aangeboden. Activiteiten als rondleidingen, workshops en lezingen moeten de aandacht van de exposities vergroten.

De commissie is voornemens om een specifieke expositie te organiseren over de historie en de architectuur van het monumentale pand. Met het oog op het jubileum in 2016 van de stichting Emmanuelshuizen zal getracht worden de werken die de Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser indertijd in Zwolle gemaakt heeft, terug te halen naar Zwolle om te kunnen exposeren in Het Langhuis.