Commissie PR & Communicatie

Het Langhuis wil goede persoonlijke relaties met lokale en nationale media waardoor er veel gratis publiciteit verkregen wordt in de vorm van aankondigingen, recensies, interviews etc. Er wordt intensief samengewerkt met andere (culturele) organisaties. Via een gebruiksvriendelijke website, Facebook en andere social media communiceert Het Langhuis naar buiten. De exposanten krijgen een eigen duidelijke rol in de communicatie. De commissie voert overleg met de lokale pers om een vaste column te krijgen. Vrienden en donateurs komen in een actief bestand en worden uitgenodigd voor de openingen van de tentoonstellingen, maar ook voor de andere culturele activiteiten. Het beeldmateriaal van Het Langhuis is eigenwijs, experimenteel en flexibel en heeft een eenduidige en herkenbare vormgeving. Om de overdracht van werkzaamheden goed te laten verlopen maakt de commissie een briefing met onder meer adressenbestanden, wachtwoorden, een handleiding voor de grafisch ontwerpers over het gebruik van de huisstijl en een format voor persberichten.