Commissie Fondsenwerving

De commissie Fondsenwerving wil met het bestuur een dekkingsplan realiseren voor de komende 5 jaar. In de financiering van Het Langhuis wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en flexibele lasten. De vaste of
basislasten betreft zaken als huur, gas, licht en water en overige vaste kosten. De ‘flexibele’ lasten zijn de lasten die nodig zijn om de exposities en de andere activiteiten te bekostigen. De commissie heeft een plan geschreven dat op 4 gebieden wil opereren:

  1. Incidentele subsidies die aangevraagd worden voor een specifieke expositie of activiteit.
  2. Subsidies voor een of twee jaar die beschikbaar zijn voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld een
    senioren-of jeugdfonds. Gedurende de exposities zouden een aantal dagen gereserveerd kunnen worden voor zo’n specifieke doelgroep.
  3. Vrienden van Het Langhuis. Een groep particulieren of bedrijven die door middel van een jaarlijkse donatie Het Langhuis financieel ondersteunen.
  4. Lange termijn financiering door middel van sponsoren.