Commissie Faciliteit & Techniek

Het Langhuis bevindt zich in een prachtig monumentaal pand dat eigendom is van de gemeente Zwolle. De staat van het pand moet van binnen en van buiten een professionele uitstraling hebben en tevens de geschiedenis van het pand borgen. Aan de buitenkant wordt het pand door de gemeente Zwolle onderhouden, de binnenkant is grotendeels de verantwoordelijkheid van de stichting. De inrichting van het pand moet efficiënt zijn en een passende uitstraling hebben. De technische installatie, waaronder de verlichting en verwarming, moet voldoen aan de (nieuwe) eisen. Om dit te realiseren is er een uitgebreid plan opgesteld. De commissie wil in 2015 een eenmalige investering doen van € 21.000,00 voor het opknappen van het pand. Dat bedrag zal middels sponsoring bijeengebracht worden.