Commissies

Kunstruimte het Langhuis wordt volledig door vrijwilligers gerund. Zij werken mee in diverse commissies. Op dit moment zijn de volgende commissies actief:

  • Expositiecommissie
  • Commissie faciliteit & techniek
  • Activiteitencommissie
  • Commissie PR & communicatie

Bestuur

Het bestuur van het Langhuis ziet er als volgt uit:

  • Bestuurslid expositiecommissie – Dennis van Tilburg
  • Bestuurslid PR – Marit Otto
  • Penningmeester – Gerrit Ruhaak
  • Secretaris – Ellie Verduijn
  • Voorzitter – Ellie Verduijn (waarnemend)

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden bij het Langhuis.

Raad van Advies

In 2023 installeert het bestuur een nieuwe Raad van Advies.