BESTUUR

Het bestuur van het Langhuis bestaat op dit moment uit drie personen. Vanaf april vullen vier nieuwe bestuursleden de ontstane vacatures in.

  • Voorzitter: Ellie Verduijn (waarnemend)
  • Secretaris: Ties de Groot (vertrekt)
  • Penningmeester: Ellie Verduijn
  • Algemeen bestuurslid: Claire Mumford (vertrekt)
  • Algemeen bestuurslid: Vacature

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden bij het Langhuis.

Raad van Advies

In 2020 installeert het bestuur een nieuwe Raad van Advies.