BESTUUR

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Paul van der Ham, voorzitter.
  • Ties de Groot, secretaris.
  • Vacature: penningmeester
  • Claire Mumford, algemeen bestuurslid
  • Marit Otto – algemeen bestuurslid

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.