BELEIDSPLAN 2015-2020

Vanaf januari 2015 gaat Het Langhuis een ambitieuze nieuwe fase in. Door het wegvallen van de gemeentelijke subsidie staat het Langhuis vanaf die datum financieel op eigen benen. Dat geeft onze vrijwilligers de mogelijkheid om met veel elan en op eigen kracht een nieuwe weg in te slaan.

Samenvatting beleidsplan

Het Langhuis wordt een levendige plek voor hedendaagse, experimentele kunst die goed bekend is in Zwolle en de wijde regio. Een sterk merk met ruimte voor exposities vanuit verrassende invalshoeken. Een uitgebreide randprogrammering met feesten, concerten, rondleidingen, workshops en lezingen, samenwerking met diverse (culturele) organisaties. En hernieuwde aandacht voor de unieke geschiedenis van ons Middeleeuwse pand. Natuurlijk blijft het Langhuis vooral de etalage en werkruimte waarin geselecteerde, talentvolle kunstenaars werken aan experimentele kunst en dit tonen aan een breder publiek.

In samenwerking met andere organisaties wil het Langhuis een waardebepalende speler blijven binnen het culturele leven van Zwolle. Opvallend, geëngageerd en soms bewust de grenzen opzoekend om bezoekers uit te dagen op een nieuwe manier te kijken. De inzet van de enthousiaste vrijwilligers die meegeschreven hebben aan alle nieuwe plannen en de financiële onderbouwing, maakt dat het bestuur deze nieuwe uitdaging met vertrouwen tegemoet ziet.

Het Langhuis en haar missie

Het Langhuis is een expositie- en werkruimte voor hedendaagse beeldende kunst in Zwolle. Het Langhuis is gevestigd in een prachtig monumentaal pand in het oudste gedeelte van de binnenstad van Zwolle. Hier gaat historie een interessante verbinding aan met jonge actuele kunst.

Hedendaagse kunstenaars worden uitgenodigd om locatiespecifieke kunst te ontwerpen. Het Langhuis geeft deze kunstenaars een podium en stimuleert hen zich verder te ontwikkelen. Het Langhuis wil voor deze kunstenaars een springplank zijn naar een carrière als gevestigd kunstenaar. Na de expositie zal het Langhuis de kunstenaars verder volgen  op weg naar een professionele beroepspraktijk.

Ook meer bekende (inter)nationale kunstenaars – die een nieuwe stap zetten in hun ontwikkeling – willen we een plek geven in ons programma. Daarmee wil het Langhuis een bredere doelgroep trekken.

Kunstruimte het Langhuis brengt bezoekers zo op meerdere manieren in aanraking met experimentele, hedendaagse kunst. Naast de exposities ontwikkelen we andere (culturele) activiteiten en samenwerkingen met diverse (culturele) partijen in de stad. Op deze wijze wil het Langhuis een bijdrage leveren aan de levendigheid en ontsluiting van de cultuurhistorische binnenstad van Zwolle en zo de aantrekkingskracht van Zwolle vergroten voor bezoekers.

Beoogde resultaten voor de komende vijf jaar

• Het Langhuis organiseert elk jaar tenminste vijf verrassende exposities van hedendaagse beeldende kunst, dans, theater en/of muziek. Het Langhuis vult de gaten voor experimentele kunst in het
cultuuraanbod op, door het aanbieden van een breed programma.
• Het Langhuis organiseert elk jaar diverse lezingen, socratische gesprekken of documentaire- en filmvertoningen.
• Het Langhuis verzorgt workshops en lessen als onderdeel van cultuureducatie.
• Het Langhuis draagt doorlopend bij aan de cultuuragenda van Zwolle.
• Zeker een keer per jaar zal het Langhuis een etalage-functie vervullen voor talentvolle Zwolse kunstenaars (werktitel: State of the Arts Academy).
• Het Langhuis is een start- of rustpunt voor rondleidingen door de historische binnenstad.
• Het jaarlijks verwelkomen van 5000 bezoekers bij exposities en activiteiten.

Financiële resultaten

Het Langhuis is financieel onafhankelijk. Dit wordt gerealiseerd door:
• Het innen van entreegelden bij (incidentele) evenementen, activiteiten en projecten.
• Het verkopen van cultuur gerelateerde cursussen en ondersteuning aan (onderwijs)instellingen en bedrijven.
• Het verkopen van kunstvoorwerpen, affiches en overige kunst gerelateerde artikelen.
• Bijdragen van donateurs (vrienden) en leden van de businessclub.
• Verhuur van de zaalruimte aan bedrijven, culturele instellingen, onderwijsinstellingen en particulieren.
• Sponsoring (en Fondsenwerving) voor ondersteuning van structurele en eenmalige projecten.

Organisatiestructuur

Stichting Het Langhuis kent een vijfhoofdig bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene bestuursleden. Het bestuur heeft meerdere commissies ingesteld voor diverse onderdelen van de organisatie. Dit zijn in ieder geval:

  • Expositiecommissie
  • Activiteitencommissie
  • Commissie PR & Communicatie
  • Commissie faciliteit & techniek